ZWROTY

1

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu.

2

Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je ( np. w jednej paczce ze zwracanym produktem i dowodem zakupu lub mailem na adres kontakt@muzpony.pl) na adres:
Muzpony – Magazyn
ul. Wycieczkowa 32
95-070 Rąbień AB
W wypadku gdy jedno zamówienie obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego produktu.

Formularz zwrotu – WORD

3

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4

Zwracany towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz.

5

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę). Jeśli na dowodzie zakupu jest więcej pozycji, można zachować dla siebie jego ksero).

6

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, które jest on obowiązany ponieść:

Klient ponosi koszt dostarczenia zwracanego produktu do sklepu
Przykładowy koszt wysyłki paczki Pocztą Polską (w zależności od gabarytu i wagi paczki) wynosi:
od 0 do 1 kg – 12 zł,
1 kg – 2 kg – 14 zł,
2 kg – 5 kg – 16 zł,
5 kg – 10 kg – 22 zł,
10 kg – 15 kg – 26 zł.
Przykładowy koszt nadania przesyłki paletowej to ok. 150 zł (np. zwrot mebli)

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli Kupujący zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską lub skorzystał z opcji dostawy express – oferowanej przez firme Pinio) koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

7

Sklep dokona zwrotu ceny za towar oraz wartości kosztu dostawy produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstapieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8

Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

REKLAMACJE

1

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy drogą mailową pod adresem (kontakt@muzpony.pl) lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2

Reklamowany produkt należy odesłać na adres:
Muzpony – Magazyn
ul. Wycieczkowa 32
95-070 Rąnień AB
wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem. W przypadku produktów gabarytowych np. mebli wystarczy dołączyć zdjęcia reklamowanego produktu, bez konieczności jego odsyłania na adres Sklepu.

Formularz reklamacji – wersja WORD

3

Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

4

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

5

Wzór formularz reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się w dziale Zwroty i reklamacje.

6

Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

7

W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki towaru. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.